Extra bälteskontroller under vecka 11

4 av 10 dödade bilförare saknade bälte

Våra bilar och vägar blir allt säkrare, men mest avgörande är vad du som förare eller passagerare väljer att göra. Att ta på dig bilbältet är fortfarande det enskilt viktigaste du kan göra för att skydda dig vid en eventuell olycka, krockkuddar och annan säkerhetsutrustning i moderna bilar förutsätter dessutom att du är bältad för att fungera optimalt.

Andelen bilförare som använder bältet i bilen är mycket hög i Sverige. Enligt den senaste undersökningen ligger andelen på 98 procent. Trots detta saknade hela 39 procent av samtliga bilförare som dödades i bilolyckor 2013 bälte.

Även i bussen är det lag på att använda bälte, vilket nu viktigare än någonsin med tanke på att bussar utrustade med bälten på samtliga platser från den 1 mars får färdas i 100 km/tim. En buss är tung och klarar sig ofta bra i en olycka – förutsatt att alla är bältade. Obältade passagerare däremot kan slå ihjäl både sig själva och andra vid en allvarlig krock och ju högre hastighet desto allvarligare blir krockvåldet.

- Vi måste få alla att använda bälte, även alla som åker buss. Ingen ska behöva sätta livet till för att man slarvat med bältet,säger Maria Zetterberg Moberg, verksamhetschef på NTF Västmanland.

Under nästa vecka gör polisen en extra satsning på att kontrollera bältesanvändningen. Insatsveckan är gemensam för hela Europa.

- Det är så lätt att sätta på sig bältet idag, ingen kan skylla på att det är obekvämt eller jobbigt – och det räddar liv! Vårt uppdrag är att genom övervakning påminna alla om att använda bältet, säger Jörgen Bergfasth, chef för trafikpolisen i Västmanland.

Det är lag på att alla som åker bil och buss ska använda bälte. Är någon av passagerarna under 15 år ansvarar föraren för att barnet använder bilbälte eller annan skyddsanordning. Böter för att inte använda bälte är 1500 kr. Om en minderårig passagerare inte använder bälte bötfälls föraren med 2500 kr.

Samtidigt som polisen kontrollerar att man använder bältet, säkerställer Bilprovningen att det fungerar.

- Varje dag kontrollerar Bilprovningen att alla bälten fungerar som de ska i tusentals bilar. Många är av uppfattningen att detta borde vara en självklarhet i dagens bilar, men så är inte alltid fallet. Vår senaste sammanställda besiktningsstatistik från 2012 visar att närmare 17 600 bilar underkändes till följd av anmärkningar mot bältet, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen.


2014-03-07