Ny 39001 marknadsöversikt

Allt fler satsar på trafiksäkerhet

Just nu finns det över 80 företag certifierade enligt 39001 Ledningssystem för trafiksäkerhet! I slutet av 2012 publicerades den första standarden för trafiksäkerhet, ISO 39001. Syftet med standarden är att företag och organisationer på ett systematiskt sätt ska bidra till trafiksäkerheten genom systematiskt arbete.

Det finns idag flera olika ledningssystem, där 9001 (kvalitetsledning) och 14001 (miljöledning) är de mest kända. På ett systematiskt sätt planerar man sin verksamhet, mäter, följer upp och arbetar med ständiga förbättringar. I familjen ledningssystem finns sedan drygt ett år tillbaka 39001 – Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet.

Än så länge finns inget ackrediterat certifieringsorgan, men ändå har fler än 80 företag certifierat sig via framför allt SÅ (Sveriges Åkeriföretag).

Läs hela listan på NTF Konsument Marknadsöversikt 39001

Under det senaste året har NTF, med finansiering från Trafikverket, marknadsfört 39001 till företag inom transportbranschen med syfte att få fler att certifiera sig. Tanken är förstås att öka antalet aktörer som arbetar mot samma mål – att minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

- De flesta av företagen vi mött är positiva till 39001, samtidigt som det kan vara ett stort beslut att inleda arbetet för en certifiering, säger Katarina Bokström, projektledare.

Arbetet som NTF gjort har resulterat i besök hos 36 företag, och kontakt med ytterligare ett 10-tal. Under kommande år hoppas NTF få fortsätta detta viktiga arbete.

- Det finns fortfarande många företag som inte känner till 39001, så vårt arbete är viktigt! För att få företagen att ta det där avgörande steget behövs också fler goda exempel och fler positiva argument. Trafiksäkerheten blir allt bättre i Sverige, och med hjälp av systematiken i ett ledningssystem kan vi komma ännu längre, säger Bokström.


2014-04-03