Västmanland

NTF Västmanland har genomfört en utbildnings-/fortbildningsträff

NTF Västmanland har genomfört en utbildnings-/fortbildningsträff för 14 mätfunktionärer i länet! Funktionärerna fick information om nollvisionen och tidigare års mätningar samt genomgång av årets mätprojekt - hjälm och bälte!

NTF Västmanland har genomfört en utbildnings-/fortbildningsträff för 14 mätfunktionärer i länet! Funktionärerna fick information om nollvisionen och tidigare års mätningar samt genomgång av årets mätprojekt - hjälm och bälte!

NTF Västmanland har genomfört en utbildnings-/fortbildningsträff

2017-04-06