Storvinst på 2 miljoner till par i Gävle

Trafiklotteri viktigt för det ideella trafiksäkerhetsarbetet i Sverige!

Registreringsskylten FYT 507 visade sig vara värd 2 miljoner kronor i en av Trafiklotteriets veckodragningar. Skylten sitter till vardags på Lars grå Volvo från 1996. I NTF:s trafiklotteri, där allt överskott går till ideellt skadeförebyggande arbete och ökad trafiksäkerhet, är det nämligen registreringsskylten som är lottsedeln och som mest kan man vinna 7 miljoner kronor i en årlig jackpot.

- NTF har de senaste åren haft väldigt svårt ekonomiskt och ett antal av våra länsförbund har fått stänga igen säger Rickard Cosini Kommunikationsansvarig NTF. Det är en mycket olycklig utveckling för trafiksäkerheten i Sverige. NTF genomför stora projekt åt både myndigheter och företag men det är uppdragsbaserad verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Den del av vårt samhällsengagemang som blir lidande i besparingstider är den fria opinionsbildningen och det ideella föreningsarbetet. Tusentals frivilliga ställer varje år upp och gör betydande samhällsinsatser för en ökad trafiksäkerhet i Sverige, det är just detta engagemang som NTF vill stötta och vidareutveckla med hjälp av ett överskott från Trafiklotteriet och därför är storvinsten efterlängtad. Nu hoppas vi att Trafiklotteriet får sälja fler lotter i framtiden.

NTF som sedan 1934 arbetar för ökad säkerhet och tryggare trafikmiljö har sedan hösten 2011 sitt eget lotteri, Trafiklotteriet. NTF arbetar för att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken och utgör en sammanhållande kraft för medlemsorganisationer och nätverk. NTF:s opinionsbildning ska öka politikers, myndigheters, organisationers, företags och enskilda medborgares förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till bättre trafiksäkerhet och folkhälsa. Genom NTF:s lokala förankring, närheten till de frivilliga ideella eldsjälarna och medlemsorganisationerna är NTF en attraktiv samarbetspartner för trafiksäkerheten i hela Sverige.

- Trafiklotteriet är ett av lotterierna i Sverige med störst chans att vinna högsta vinsten, säger Mattias Blomqvist marknadsansvarig Trafiklotteriet. Det är nämligen bara 50 000 lotter i varje veckas dragning och vi drar över 7 000 vinnare bland dessa. Det är med andra ord 40 gånger större chans att vinna högsta vinsten i Trafiklotteriet än t.ex. på en Trisslott. Är man dessutom med i 1 år är chansen större än 1 på 1000 att man vinner högsta vinsten. Högsta vinsten i Trafiklotteriet är en extradragning där man har chans på 2 miljoner kronor, men är garanterad 50 000 kr.


2013-05-29