Farliga resor med barn i bil

När NTF undersökte hur barn färdas i bil utanför 325 förskolor i 66 kommuner framkom stora kunskapsbrister bland föräldrar. 110 barn som var kortare än 135 cm färdades utan särskild skyddsutrustning och åtta barn satt i bakåtvända bilbarnskydd framför en aktiv krockkudde vilket medför livsfara om krockkudden skulle lösa ut.

 I Sverige rekommenderas barn mellan 0 och 4–5 års ålder att åka i bakåtvända babyskydd eller bakåtvända bilbarnstolar. Kontrollerna utanför förskolor visar att endast 57 procent av 3-åringarna färdades bakåtvänt. Trots att det är fem gånger större risk att små barn skadas svårt eller dödas i en framåtvänd bilbarnstol, jämfört med en som är bakåtvänd vid en krock eller kraftig inbromsning. Barns huvud är stort och tungt i förhållande till övriga kroppen och samtidigt är nacken skör. Sitter barnet bakåtvänt fördelas kraften vid en kollision jämt över en större yta, påfrestningar på huvud och nacke blir betydligt lägre än i en framåtvänd bilbarnstol.

Ladda ner hela rapporten barns färd i bil här: NTF Rapport 2018:11

  - Det saknas idag en ordnad form för att säkerställa att alla nyblivna föräldrar får information om hur de säkrast bör transportera sina barn i bil. Att förhållandevis få barn skadas och dödas när de transporteras i bil idag är inget vi kan ta för givet utan vi behöver utbilda varje ny generation föräldrar, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

Sammanlagt i landet utbildade NTF cirka 15 000 föräldrar under 2017, samma år som kontrollerna utanför förskolor genomfördes. Det innebär att drygt 12 procent av alla nyblivna föräldrar på det här sättet får viktig säkerhetsinformation under ordnade former via föräldraträffar på barnavårdscentraler eller öppna förskolor. Verksamheten är viktig ur ett samhällsperspektiv då tillfället nyttjas för allmän samhälls- och trafiksäkerhetsinformation, men syftet med informationsträffarna är ytterst att säkerställa alla barns rätt att transporteras säkert i bil. I Västmanland genomförde NTF utbildningsinsatser till medarbetare inom barnhälsovården som sedan förde informationen vidare till småbarnsföräldrar vid barnens återkommande hälsokontroller och i föräldragrupper.

- Det kan inträffa en olycka i trafiken när som helst. Varken långresan på semestern eller den korta resan på morgonen till förskolan är helt säker. Det som borde vara säkert är att samtliga barn sitter rätt fastspända och i rätt typ av bilbarnskydd. När vi genomförde våra kontroller utanför förskolor kunde vi konstatera att det är för många barn som utsätts för större risker än vad som är acceptabelt. Vi tror inte att föräldrar medvetet riskerar sina barns liv och hälsa. Det beror sannolikt på att de saknar kunskap och insikt om riskerna. Det är något som vi skulle kunna påverka genom att systematiskt lyfta fram behovet av barns trafiksäkerhet till föräldrar i förskolan, säger Elisabeth Westman, NTF Västmanland.

 

Farliga resor med barn i bil

2019-07-29