Ny trafikant i Sverige

NTF har tagit fram material och underlag för information kring trafik och trafiksäkerhet till asylsökande. Ni som möter nyanlända på asylboenden, språkcaféer, i studiecirklar eller andra sammanhang har stor användning av materialen. Ni kan både träna svenska språket i ett ämne som är angeläget för alla och göra deltagarna trygga i trafikmiljön.

 

Dialogkort - ny trafikant i Sverige

NTF har tagit fram Dialogkort som går beställa gratis på NTF:s hemsida. Dialogkorten ställer viktiga frågor - och ger svar och mer fakta. 

Korten hjälper dig att förmedla information, få igång samtal och höja kunskapen om trafik och trafiksäkerhet hos den nyanlände. Korten ger också många viktiga ord på svenska. Asken innehåller 36 kort.

Länk till materialet i webbshoppen: Dialogkort, ny trafikant i Sverige


Trafiksäkerhet på lätt svenska

NTF har även undervisningsmaterialet “Trafiksäkerhet på lätt svenska”. På ett enkelt sätt beskrivs vad som är viktigt att tänka på i trafiken.

Materialet är särskilt framtaget till asylsökande, men kan även användas av andra målgrupper som har begränsade kunskaper i svenska.

Till materialet finns även en handledning och ett bildspel på svenska, tänkt att användas till studiecirkel, vid språkcafé eller liknande.

Du hittar materialet här: Trafiksäkerhet på lätt svenska  – NTF:s webbplats

Ny trafikant i Sverige

2020-05-25