Råd för trygg och säker student

Tänk på säkerhetsreglerna för transporter på studentflak – och respektera de åldersgränser som gäller för unga och alkohol. Det är två viktiga råd för ett tryggt och säkert studentfirande.

Polisen arbetar aktivt för att alla studenter ska få ett tryggt och säkert studentfirande. Det handlar bland annat om arbetet mot langning av alkohol till ungdomar och för att studentflaken ska vara säkra. Polisen kommer under studentfirandet att finnas både i trafiken och där ungdomarna firar sin skolavslutning eller student. På vissa orter finns även polisens volontärer på plats för att öka tryggheten.

För att skolavslutningarna och studentfirandet ska bli så tryggt som möjligt vill vi påminna om vad som gäller.

Id-kort och alkohol

 • Respektera gällande åldersgränser. Det är brottsligt att använda någon annans id-kort eller att förfalska sitt eget.
 • Den som fyllt 18 år får dricka alkohol på krogen – men inte dricka eller bära med sig starkare drycker än folköl utanför krogen. Det gäller även champagneflaskor runt halsen.
 • Spritdrycker, vin eller starköl får inte säljas och inte heller överlämnas som gåva eller lån till den som inte fyllt 20 år.  
 • Krogpersonal är skyldig att se till att de som ska komma in eller redan befinner sig inne på krogen inte är för berusade för att släppas in eller serveras alkohol.

 källa: polisen.se

Detta gäller vid färd på flak eller släp:

 • Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.
 • Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. Säten eller bänkar ska sitta fast.
 • Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.
 • Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.
 • Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.
 • Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.
 • Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.

Tänk på följande:

 • Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.
 • Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.
 • Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar, miljözoner etc.
 • Högsta hastigheten är 20 km i timmen.
 • En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden och öka tryggheten.

källa: transportstyrelsen.se

 


2017-05-29