Sänkt hastighet räddar liv

VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut har genomfört en studie som visar att om hastighetsbegränsningen sänktes på alla 50-sträckor till 40 km/timmen så räknar forskarna med att minst fem liv kan spara varje år.

Det är tre olika scenarier som forskarna har tittat på:

Scenario 1: alla gator med hastighetsbegränsning 50 km/tim sänks till 40 km/tim. Detta har potential att spara cirka 5 liv, 83 allvarligt skadade och 12 mycket allvarligt skadade per år.

Scenario 2: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent har kvar 50 km/tim. Effekterna blir något mindre och uppskattningsvis kan 4 liv per år sparas, 66 allvarligt skadade och 10 mycket allvarligt skadade.

Scenario 3: 80 procent av gatorna med 50 km/tim sänks till 40 km/tim, 20 procent höjs till 60 km/tim. Här sparas cirka 3 liv per år, 55 allvarligt skadade och 8 mycket allvarligt skadade.

Här kan du läsa hela rapporten.

Kontaktperson hos VTI är Anna Vadeby.

Sänkt hastighet räddar liv

2018-02-19