Våra erbjudanden

Trafiksäkerhet är en viktig hållbarhetsfråga som har effekter på både klimatet och på människors hälsa. Det finns stora möjligheter för ledare att ta ansvar för trafiksäkerhet i den egna verksamheten. Tillsammans har vi stora möjligheter att minska antalet skadade och omkomna i vägtrafiken – och driva på förändringen mot ett mer hållbart och säkert resande. Oavsett om vi sitter bakom ratten, på cykel eller går till fots kan vi påverka risken att drabbas av en skada.

Läs gärna om våra erbjudanden nedan och kontakta oss om du vill veta mer!