Fler säkra cyklister & gående

Insatser som stimulerar och uppmuntrar till hållbara och säkra resor bidrar till en mer hållbar företagsprofil, sänkta kostnader, mindre miljöpåverkan och friskare personal.

 

NTF Västmanland medverkar på olika aktiviteter för att inspirera och lyfta fördelar med att cykla och gå - både mer och säkert. Exempelvis i samband med arbetsplatsträffar, föräldrarådsmöten på förskola och skola samt temaveckor/ kampanjer.

 

  • Cykelhjälm är en av förutsättningarna för en säker cykling. Cykelhjälmar utvecklas, både vad gäller säkerhet och utformning, hela tiden. Exempelvis finns det numera många hjälmar med rotationsskydd jämfört med för några år sedan. Vid NTFs insatser ges tillfälle att få se, känna och prova olika sorters hjälmar och diskutera säker cykling.

  

  • Fallolyckor utomhus under vintern leder ofta till allvarliga problem för den som drabbas. Äldre och vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra. Undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, brevbärare, städare och yrkesförare är bland de värsta drabbade. Förutom att påverka väghållare/ fastighetsägare till bättre halkbekämpning kan NTF genomföra informationsinsatser om säker gång i kombination med att visa dubbade vinterskor och olika halkskydd, till olika målgrupper.

 

  • Som fotgängare är det tre gånger högre risk att bli påkörd och dödad av en bil i mörker, än i dagsljus. Trots gatubelysningen kan det vara mycket svårt för en bilist att upptäcka gående.  Att använda reflexer är ett enkelt och billigt sätt att synas i mörkret och minska risken att råka ut för en olycka. Idag finns många olika reflexer samt  reflekterande kläder, skor och tillbehör i reflexmaterial som ökar synligheten. NTF kan medverka i aktiviteter för att påverka att fler syns!

 

Kontakta  elisabeth.westman@ntf.se