Dialogprojekt

En framgångsrik trafikplanering är beroende av att den är förankrad och att viktiga intressenter verkar åt samma håll. Genom samverkan och dialog skapas något som är bättre och har större kraft än det som delarna själva producerar. 

NTF Västmanland erbjuder stöd och samverkan i dialogprojekt

Dialogprojekt bygger på möten i form av workshops där olika typer av experter möter boende och intressenter för att tillsammans diskutera och utforska möjliga alternativ i trafikmiljön för ett område. Syftet är att skapa en gemensam förståelse, insikter och (förhoppningsvis) konsensus kring möjliga lösningar av en planeringsutmaning.

 

Kontakta elisabeth.westman@ntf.se