Bli medlem i NTF Västmanland

 

NTF:s nationella projekt är ett viktigt kitt inom NTF och en styrka är att flera projekt genomförs i hela landet. Arbetet förstärks ofta genom samverkan med NTF:s medlemsorganisationer. Aktiva funktionärer i våra medlemsorganisationer bidrar många gånger till att NTF kan genomföra såväl lokala uppdrag som nationella projekt. Tillsammans skapar vi gemenskap, vi blir bättre och tillsammans kan vi göra skillnad!

 

Tillsammans gör vi trafiken säkrare för alla

Alla föreningar, organisationer och företag i länet som vill bidra och verka i NTF:s verksamhet är välkomna att bli medlemmar i NTF Västmanland. Privatpersoner kan också vara enskilda medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kr per år och förening och betalningen görs till NTF Västmanlands bankgirokonto: 5042 - 7442. Kom ihåg att ange föreningens namn.

 

Tack för ert engagemang för ökad trafiksäkerhet i Västmanland!

 

Fagersta Bilkår

FMK Arboga

Fotgängarnas förening (FOT)

Hallstahammars trafiksäkerhetsförening

Mälardalens Bilkår

PRO Västmanland

PRO Sala

PRO Tillberga

SKPF Västmanland

SPF Seniorerna Västmanland

SPF Seniorerna Kung Karl Kungsör

SPF Seniorerna Tomas

SPF Seniorerna Rudbeckius Västerås