NTF Västmanland

Om oss

NTF Västmanland är en fri, självständig, idéburen och allmännyttig organisation som på idéell och demokratisk grund arbetar för ökad trafiksäkerhet och folkhälsa.

 

NTF:s trafiksäkerhetsarbete bygger på Nollvisionen – att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Att arbeta för ökad trafiksäkerhet är även en del av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

 

Genom information och utbildning förmedlar vi kunskap som kan bidra till att minska antalet trafikolyckor och på så sätt skapa förutsättningar för en bättre och mer jämlik hälsa. Vi vill genom opinionsbildning öka människors förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till ökad trafiksäkerhet.

 

NTF Västmanland ansvarar även för NTF verksamhet i Stockholms- och Gotlands län.

 

NTFs projekt som genomförts tidigare finns att läsa här: NTF Rapporter  

 

NTF Västmanlands kontor finns i Västerås.

 

NTF Västmanland

Slakterigatan 10

721 32 Västerås 

E-post:  elisabeth.westman@ntf.se

Bankgiro: 5042–7442

Organisationer nr: 978000–2003