NTF Västmanland

Om oss

NTF Västmanland är en fri, självständig och idéburen trafiksäkerhetsorganisation som arbetar för ett säkert och hållbart resande i Västmanlands län.

 

Nollvisionen är vår ledstjärna; ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Trafiksäkerhet är också en del i hälsomålet i Agenda 2030 

 

Vi samverkar med olika aktörer för att förbättra trafiksäkerheten. Vår verksamhet är projektbaserad. Trafikverket och Region Västmanland är våra största finansiärer. Vi arbetar inom många olika områden och för många olika trafikantgrupper. Insatserna kan variera över tid och anpassas efter olycksutvecklingen eller andra aktuella behov.

 

NTF Västmanlands kontor finns i Västerås.

 

Postadress:
NTF Västmanland
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

E-post: elisabeth.westman@ntf.se

Organisationsnummer: 978000-2003