NTF Västmanland

Om oss

NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande) Västmanland är en fri, självständig och idéburen organisation som arbetar för en säker trafik. NTF arbetar på ideell och demokratisk grund genom folkrörelser, organisationer, företag och enskilda.
NTF Västmanland ansvarar även för NTF verksamhet i Stockholms- och Gotlands län.

 

- Nollvisionen är vår ledstjärna -  att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken. Visionen är beslutad av riksdagen och utgör grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Trafiksäkerhet är också en del i hälsomålen i Agenda 2030 

 

Vi genomför aktiviteter samt driver olika projekt för att förbättra trafiksäkerheten. Insatserna kan variera över tid och anpassas efter olycksutvecklingen eller andra aktuella behov. Här kan du läsa om NTFs projekt som genomförts tidigare:  NTF Rapporter  

 

NTF Västmanlands kontor finns i Västerås.

 

Postadress:
NTF Västmanland
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

E-post: elisabeth.westman@ntf.se

Organisationsnummer: 978000-2003