Västmanland

Om oss

NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, är en oberoende och idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Målet är en säker trafik där ingen dödas eller skadas allvarligt.

NTF ska öka människors, myndigheters, företags och organisationers förmåga och vilja att ställa krav på och själva bidra till varaktiga förbättringar av trafiksäkerheten. Dessutom ska NTF medverka till att ge insikt om trafiksäkerhetens betydelse för folkhälsan.

 

Postadress:
NTF Västmanland
Slakterigatan 10
721 32 Västerås

E-post: elisabeth.westman@ntf.se

Organisationsnummer: 978000-2003