Bilen som säker arbetsplats

Att ha trafiken som arbetsmiljö är riskfyllt. Exempelvis för personal inom transportnäringen, hantverkare samt de som jobbar i sjukvården och inom hemtjänsten som kör stora delar av arbetstiden. Många svåra olyckor och tillbud inträffar i trafiken. Därför ska även trafik och trafiksäkerhet finnas med i företag och organisationers arbetsmiljöarbete.

 

Bilen som säker arbetsplats

Utbildningen vänder sig till dig som
• Använder bilen som tjänstefordon
• Har personalansvar för medarbetare som kör i tjänsten
• Har arbetsmiljöansvaret på er arbetsplats

Vinster för företaget
• Minskade fordonskador, personskador och psykiskt lidande
• Tryggare arbetsmiljö för alla anställda
• Bättre varumärke på vägarna och en attraktivare arbetsgivare
• Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning för alla förare

Kursmål
Efter utbildningen ska arbetsgivare och anställda fått kunskap om hur man skapar en trafiksäker arbetsmiljö i sitt fordon, ha ökad kunskap om sin trafikmiljö samt känna till konsekvenserna av ett riskfyllt beteende i trafiken.

Kursinnehåll
• Nollvisionen
• Varumärket och trafiksäkerhetspolicy
• Distraktion
• Hastighet
• Bilens inre säkerhet
• Sömn och vakenhet
• Alkohol och andra droger i trafiken

Kurslängden anpassas efter era önskemål och utbildningens innehåll.

 

Kontakta elisabeth.westman@ntf.se