Mätningar och observationer

För att öka trafiksäkerheten är det viktigt att först ha kunskap om nuläget och kunna kvantifiera problemet. Det är ofta först när man kan mäta något som det uppmärksammas, åtgärdas och följs upp.

NTF mäter och observerar olika trafikantbeteenden. Exempelvis hastighetsefterlevnad, bältesanvändning, hjälmanvändning, barn i bil observationer eller annan användning av skyddsutrustning.

 

Kontakta elisabeth.westman@ntf.se