NTF:s historik

Året 1934 bildades Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, på initiativ av dåvarande kommunikationsministern, Henning Leo. I Sverige fanns ca 195 000 fordon som orsakade ca 10 000 olyckor. NTF:s syfte var ” att verka för höjd trafikkultur och ökad trafiksäkerhet i Sverige, främst på gator och vägar ”.

 

Redan från början stimulerade NTF kommuner till att bilda lokala trafiksäkerhetsorgan. Successivt bildades sedan trafiksäkerhetsförbund med en stark lokal förankring som skapade delaktighet och engagemang för trafiksäkerhetsfrågor i länen. NTF Västmanland bildades 1953. Det breda ideella engangemanget bidrog till många olika informationsinsatser och aktiviteter för en säker trafik i länen. 

 

Mer information om NTF:s historik
Ladda ner broschyren  100 år med trafiksäkerhet  som gavs ut vid NTF:s 70-årsjubilum år 2004.