Kontaktpersoner

Elisabeth Westman
Presskontakt

Verksamhetsansvarig NTF Västmanland
elisabeth.westman@ntf.se
070-53 55 218

Våra pressmeddelanden

Här visas våra senaste pressmeddelanden.

Olyckorna med elsparkcyklar ökar - 2 av 3 har inte koll på reglerna

mån 18 sep 2023

I september förra året infördes nya regler för elsparkcyklar. Målet var att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och skapa trygghet för alla de som rör sig på våra gångbanor. Men reglerna är...

Ny rapport: Bättre utbildning för A-traktorer och mopedbilar behövs

ons 21 jun 2023

Bra, men inte tillräckligt. Det säger forskare vid VTI och NTF om förändringen av trafikförordningen för A-traktorer som regeringen nyligen beslutade om. Också körkortsutbildningen måste göras om, ...

NTF underkänner snöröjning och halkbekämpning i landets kommuner

tor 1 jun 2023

Över 13 000 gående skadas årligen i trafiken och den vanligaste olyckstypen är halkolyckor vintertid. NTF arbetar för att minska antalet fallolyckor och har därför undersökt hur väl snöröjning och ...

Social dimension viktig för framtidens transporter

tis 30 nov 2021

Hur intresserade är ungdomar av säkra, hälsosamma och klimateffektiva resor? Den frågan blev till ett pilotprojekt i fyra kommuner, Arboga, Norberg, Ängelholm och Örkelljunga, där NTF samarbetade m...

Bältesanvändningen i Västmanland lägre än riksgenomsnittet

tor 25 nov 2021

I Västmanland använder 93 procent av förare och framsätespassagerare bilbältet. Nationellt är användningen 96 procent. Men trots att så många använder bälte så är ungefär var tredje omkommen person...

Barns skolvägar är inte tillräckligt säkra

ons 8 sep 2021

Skolstartstider i hela landet! Att kunna transportera sig till och från skolan säkert och på egen hand är viktigt för barnens utveckling och städernas hållbarhetsmål. Men hur säkert är det egentlig...

NTF tipsar – Så kör du säkert i sommar!

tor 1 jul 2021

Sommaren, och i synnerhet perioden juli - september, innebär högsäsong för de allvarliga olyckorna i trafiken. Baserat på olycksdata för de senaste tio åren ökar dödligheten med 35 procent och anta...

Viktigt med krav på anpassade utbildningar för elrullstols- och elskoterförare

tor 17 jun 2021

En elrullstol eller elskoter är ett fantastiskt hjälpmedel som ger personer med begränsad rörlighet en återvunnen frihet och möjlighet till större delaktighet i samhället. Mellan 2007 och 2016 tred...

Dålig hastighetsefterlevnad på 40 sträckor

tor 6 maj 2021

Medelhastigheten på kommunala gator har minskat, men förarna behöver fortfarande bli bättre på att hålla hastigheterna, framför allt på gator med hastighetsgräns 40 km/tim. Det visar den årliga tät...

NTF i media

Här visas de senaste 7 dagarnas artiklar.

Debatt NTF: Vi har erbjudit oss att köpa halkbanan

Replik på Gabriel Erling Perers ledare i FK 25/9 På ledarplats i Falu-Kuriren ondgör sig Gabriel Ehrling Perers över att NTF Dalarna haft gratis hyra hos Falu kommun i 38 år. Låt mig först konstatera att NTF Dalarna alltid har fullgjort sina ekonomiska åtaganden enligt avtalet och att det inte har varit gratis. Att Falu kommun själva valde att ingå det aktuella avtalet med NTF Dalarna och, i samråd med Kopparbergs läns landsting (i dag Region Dalarna) och Borlänge kommun, åta sig att anlägga en trafikövningsplats på Ingarvet i Falun kan knappast NTF Dalarna lastas för. NTF Dalarna å sin sida åtog sig att tillhandahålla den obligatoriska riskutbildningen som ingår i körkortsutbildningen, till Dalarnas befolkning. Sedan halkbanan invigdes har NTF Dalarna utbildat ungefär 120 000 körkortselever i halkkörning och risker i vägtrafiken, bland annat vikten av att hålla rätt hastighet och att inte köra bil påverkad av alkohol eller andra droger. Forskning visar dessutom att varje krona som satsas på det förebyggande trafiksäkerhetsarbetet ger ungefär åtta kronor tillbaka i minskade samhällskostnader orsakade av trafikolyckor. Därför borde Gabriel Ehrling Perers som skattebetalare i stället vara glad över att den verksamhet som NTF Dalarna bedriver innebär en mångdubbelt större besparing av offentliga medel jämfört med de eventuella hyresintäkter som Falu kommun kunde ha fått med ett annat avtal.