2 av 3 mopeder går för fort

NTF har i januari 2015 genomfört en enkätundersökning bland elever i årskurs 9 på åtta olika skolor spridda i landet. Totalt svarade 673 elever på enkäten, något fler pojkar än flickor.

Rapport om enkätundersökningen i åk 9

40 procent av dessa elever har en moped. Totalt handlar det om 299 mopeder, 266 klass 1 och 33 klass 2. 64 procent av mopederna går fortare än 51 km/tim., alltså definitivt fortare än de får. Mindre än en tredjedel av mopederna går i laglig hastighet. Moped klass 1 får gå i max 45 km/tim och moped klass 2 i max 25-30 km/tim (beroende på när den är tillverkad).


61 procent av mopedägarna svarar att deras moped inte är trimmad, 28 procent att den är det. De flesta har köpt en moped som redan var trimmad, men man har också trimmat själv, fått hjälp av en kompis eller sina föräldrar. Fortfarande finns det en del, 5 procent, som fått hjälp av mopedhandlaren. 81 procent svarar att deras föräldrar vet om att mopeden är trimmad.


- Ingen handlare borde befatta sig med att trimma mopeder. Det finns de som hjälper 15-åringar att köra fram i farligt höga farter, det är helt oacceptabelt. Att det också sker med föräldrarnas goda minne är faktiskt svårt att förstå, säger Marie Nordén, generalsekreterare, NTF.

NTF samarbetar med seriösa mopedhandlare som skrivit på ett avtal att inte trimma mopeder eller sälja trimdelar. Dessa handlare rekommenderas av NTF.

Marknadsöversikt över handlarna NTF Konsument


2015-05-18