Allt färre ungdomar använder cykelhjälm!

I åldersgruppen upp till 12 år som omfattas av cykelhjälmslagen är användningen 82 %.
I Västmanland är cykelhjälmsanvändningen 59 % bland åldersgruppen upp till 12 år. Användningen totalt i Sverige är 41% en liten minskning jämfört med 2013 då den var 42 %.
Cykeln har blivit ett alternativ till bilen för många. Det är inte bara fler som cyklar till jobbet utan cykling är en alltmer växande motionsidrott. I och med ökad cykling så ökar också olyckorna där cyklister är inblandade. Många gånger blir konsekvenserna av olyckorna allvarliga. Huvudskador är komplicerade och tar lång tid att läka.

- Att använda cykelhjälm är ett enkelt sätt att lindra konsekvensen av en olycka och borde vara en självklarhet för alla, säger Elisabeth Westman projektledare på NTF Västmanland.

Bland 13-15 åringarna har användningen minskat från 29 % år 2013 till 25 % 2014 och det är ingen skillnad mellan könen. I Västmanland har endast 12 % av 13-15 åringarna cykelhjälm 2014. Intervjuade ungdomar tycker att det inte är coolt att använda cykelhjälm och att det förstör frisyren.


NTF:s årliga mätning av cykelhjälmsanvändningen som genomförs i landets samtliga kommuner består av drygt 113 800 observationer. Användningen totalt ligger på 41 % vilket är en procentenhet mindre än 2013.
Stockholm är den region i Sverige som är bäst på att använda hjälm med sina 67 %.
Västmanland har lite att lära - där når användningen bara upp till 22 %.

  Diagram för hela landet


- Alla, inklusive NTF, vill att cyklingen i våra städer ska öka, det är bra för folkhälsan och det är bra för miljön men det får inte ske på bekostnad av fler dödade och allvarligt skadade cyklister. Det är modernt att prata säkra gång- och cykelpassager och nya levande städer men någonstans måste vi ändå komma ihåg att den vanligaste cykelolyckan är en singelolycka och då skyddar hjälmen väldigt bra mot de allra allvarligaste skadorna. Det är något man bör tänka på även utanför Stockholm, avslutar Elisabeth Westman.


2014-09-23