Allt fler kvinnor kör onyktra

När det gäller trafiksäkerhet är kvinnor säkrare; de använder till exempel bälte oftare och de håller hastigheten oftare. Kvinnor kör också oftare utan alkohol i kroppen, men under de senaste åren ökar andelen kvinnor som åtalats för grovt rattfylleri.

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Statistik visar att cirka en fjärdedel av alla bilförare som omkommer har alkohol i blodet. Under de senaste fem åren har antalet personer som åtalats för grovt rattfylleri minskat, från drygt 5 000 personer år 2008 till drygt 4 000 år 2012. I landet som helhet minskar antalet grova rattfyllerister, men andelen kvinnor ökar. Att fler och fler kvinnor kör bil är troligen förklaringen till denna utveckling, tillsammans med förändrade alkoholvanor (källa: BRÅ). Gränsen för rattfylleri Sverige är 0,2 promille alkohol i blodet och gränsen för grovt rattfylleri är 1,0 promille.

- Det är sorgligt att kvinnornas utveckling inom detta område pekar åt fel håll. En person som kör med så mycket alkohol i kroppen har alkoholproblem och borde få vård. Samtidigt måste vi alla ta ett ansvar, både för vår egen körning men också genom att anmäla om man befarar att någon i sin närhet kör berusad, säger Elisabeth Westman, projektledare NTF Västmanland.

STORBILD:BRA2013.jpg


2013-12-09