Fler omkom i trafiken förra året

Antal döda i trafiken har ökat. Under 2023 har 232 personer omkommit och 14 561 personer skadats i trafiken. Det är fem fler omkomna jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik.

 

Av de omkomna i vägtrafiken under 2023 var:

  • 7 barn i åldern 0–15 år
  • 86 personer 65 år eller äldre
  • 139 var skyddade (114 i personbil, 18 i lastbil, 4 i buss och 3 i A-traktor/traktor)
  • 93 var oskyddade (29 motorcyklister, 26 cyklister varav 3 el-sparkcyklister, 24 fotgängare, 8 på fyrhjuling, 4 mopedister och 2 övriga).

 

Den vanligaste olyckstypen bland bilister är singelolyckor följt av mötesolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.

 

Av de som skadades i trafiken under året var 1 792 svårt skadade och 12 769 lindrigt skadade.

 

År 2020 var antalet omkomna i trafiken som lägst, på grund av pandemin. Dessförinnan hade antalet döda på de svenska vägarna under en längre tid minskat – men de senaste tre åren har dödsolyckorna återigen stigit. Siffror från Trafikanalys visar att fler bilar och mer aktivitet på vägarna är en stor del av förklaringen.

 

 

Några viktiga åtgärder för att öka trafiksäkerheten:

  • Fler vägar behöver mittsepareras. Idag byggs cirka 6–8 mil/år som skulle behöva vara 15–20 mil/år.

 

  • Öka hastighetsefterlevnaden. Det finns en positiv utveckling sedan 2018 men det krävs mer. Polisens insatser, fler trafiksäkerhetskameror och förbättrad hastighetsefterlevnad av företag är centrala områden. 

 

  • Fortsätt anpassa hastighetsgränsen efter vägens säkerhetsnivå. För de 90-vägar som inte kommer mittsepareras de närmaste åren, behövs en sänkning till 80 km/tim. Dödsrisken minskar med cirka 40 procent vid 80 km/tim jämfört med 90 km/tim.

 

  • Förbättra drift och underhåll på gång- och cykelbanor samt öka användningen av cykelhjälm.

 

 

Mer statistik

Antal skadade bygger uteslutande på polisrapporterade vägtrafikolyckor i Strada. För beräkning av antal omkomna används även andra källor. 

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.

Sveriges officiella statistik fastställs i april av myndigheten Trafikanalys.

 

 

 

 

Fler omkom i trafiken förra året

2024-01-22