Är du högstadielärare?

Trafik är en naturlig del av vår vardag. Just nu är vi ute och sprider skolmaterial om säker cykling, hållbart resande samt alkohol & narkotika i trafiken på skolor runt om i Sverige. 

 

Vi lyfter fram frågor som berör trafik kopplat till hälsa och miljö i undervisningen och hur man kan jobba med detta i det hälsofrämjande arbetet. Föreläsningar till pedagoger och elevhälsan erbjuds kostnadsfritt till skolor årskurs 7–9 under 2024. Ett begränsat antal föreläsningar erbjuds och det är först till kvarn som gäller.

 

Exempel på skolmaterial

 

 

För mer information kontakta

Elisabeth Westman

elisabeth.westman@ntf.se

 

Är du högstadielärare?

2024-06-01