Årsmötet 2022 är genomfört!

NTF Västmanlands årsmöte hölls den 23 mars i Gula villan på Hässlö i Västerås.

Mötet inleddes med sedvanligt fika med trevliga samtal innan huvudförhandlingarna påbörjades. 

Yngve Wernersson valdes om på ordförandeposten och Monica Dahlberg välkomnades som ny ledamot i styrelsen. Övriga i styrelsen är Anders Roos, Anders Wigelsbo och Solveig Nilsson. 

Göte Westerberg avtackades för sina insatser i NTF:s Västmanlands styrelse och äldreråd.

13 personer från tio olika medlemsorganisationer deltog på årsmötet.

 

Tack till alla som deltog på årsmötet och tack även till Mälardalens Bilkår som öppnade sina fina lokaler för oss!

 

Årsmötet 2022 är genomfört!

2022-04-07