NTF Västmanland kallar till

Årsmöte

Dags att anmäla er till NTF Västmanlands årsmöte

torsdagen den 21 mars kl. 18.00

 

Mötet genomförs i Stadshuset i Västerås.

 

Fika serveras från kl. 17.30

 

Föredrag av Anders Teljebäck

Mötet inleds med ett föredrag av Anders Teljebäck, kommunfullmäktiges ordförande i Västerås stad, som berättar om den framtida inriktningen för kommunen.

Därefter blir det årsmöteshandlingar.

 

Motioner/förslag ska vara styrelsen tillhanda senast den 21 februari 2024.

 

Anmälan

Anmälan om deltagande ska göras till Elisabeth Westman

E-post: elisabeth.westman@ntf.se senast den 3 mars 2024.

 

Alla är välkomna på mötet men endast medlemmar har rösträtt.

 

Varmt välkomna!

 

Årsmöte

2024-02-07