Många gravida använder bilbältet fel

Säkerhetsbältet är det absolut viktigaste skyddssystemet och minskar risken att omkomma vid en kollision i personbil med ca 50 procent, så även för gravida. Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur du sätter på dig bältet så att både du och det ofödda barnet skyddas optimalt.

 

Folksam och Stiftelsen Chalmers Industriteknik har gjort en studie kring gravida kvinnors bältesanvändning. Studien som i huvudsak gjorts via enkäter i sociala medier, pekar på att upp emot 40 procent av gravida kvinnor som kör eller åker bil sätter på bältet på fel sätt.

 

Den vanligaste felanvändningen är att placera diagonalbältet, den övre delen av bältet, felaktigt över bröstkorgen och magen.

Det är viktigt att höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften så att det inte glider upp över magen. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och mitt på skuldran.

Bältet får inte glida ut över axeln och ska sitta så nära kroppen som möjligt. Säkerhetsbältet är designat för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och om det används felaktigt kan både kvinnan och det ofödda barnet skadas.

 

Läs mer här och titta gärna på Folksams film: 

https://www.folksam.se/forsakringar/barnforsakring/barn-i-trafiken/bilbalte-nar-du-ar-gravid

Många gravida använder bilbältet fel

2021-03-15