Gå baklänges – för bakåtvänt i bilen

Ett av fem barn i åldern 2 - 4 år åker alltid eller ibland framåtvänt och utsätts därmed för onödig risk i trafiken. Den 6 maj kommer därför ca 50 000 förskolebarn gå baklänges i den årliga Baklängesmarschen. Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det är att barn sitter bakåtvänt i bilen till minst 4-5 års ålder. 

 

Med Barnsäkerhetens dag vill vi hjälpa förskolor att på ett lekfullt sätt ta upp barnsäkerhet i bil med förskolebarnen och deras föräldrar. 

Barn ska sitta bakåtvända i bilen så länge som till 4-5 års ålder, enligt svenska rekommendationer. Det är en uppmaning som många föräldrar hörsammar, men långt ifrån alla. För att rikta strålkastarljuset mot denna livsviktiga fråga anordnas den årliga temadagen Barnsäkerhetens dag.

Ett av inslagen under dagen är Baklängesmarschen, en manifestation där barn över hela landet går baklänges på sina förskolegårdar för sin rätt att sitta bakåtvända i bilen. 

Genom Barnsäkerhetens dag uppmanas föräldrar att vänta ännu längre med att vända barnen framåt, helst tills de är fem år gamla. Förhoppning är även att föräldrar får en ökad kunskap och förståelse som de tar med sig även när barnet blir lite äldre. Där ser vi nämligen att skyddet av barn inte ser lika bra ut som för de yngre barnen. Läs mer om barnsäkerhet i bil: https://www.volvia.se/barn-i-bil/barnsakerhet-i-bil

Barnsäkerhetens dag har blivit ett stående inslag på många förskolor, där man både marscherar baklänges, pratar om barnsäkerhet i bil och arrangerar roliga lekar kopplade till baklängestemat. 

Länkar med tips på fler roliga lekar:

 

Trots pågående pandemi har anmälningarna till Barnsäkerhetens dag strömmat in även i år. Och för de föräldrar som är hemma med sina barn går det att delta i Baklängesmarschen genom ett event på Barnsäkerhetens dag på Facebook där Volvia skänker 10 kronor till Childhood för varje person som deltar i evenemanget.

 

Barnsäkerhetens dag genomför Volvia i samarbete med NTF och tillsammans med förskolor spridda i hela landet.

 

Marschen ett resultat av kunskapsläget bland föräldrar

Resultatet i Volvias årliga rapport Barnsäkerhet i bil visar på att svenska föräldrar generellt är bra på att skydda sina barn i bilen. 96 procent av barnen upp till 8 år sitter med någon form av barnskydd. Det bakåtvända åkandet har ökat över tid, men fortfarande sitter ett av fem barn framåtvända innan de fyllt fyra år. Vid fyra års ålder sitter hela 75 procent av barnen framåtvända trots att risken då är mycket högre att drabbas av allvarliga skador vid en krock.

Gå baklänges – för bakåtvänt i bilen

2021-05-03