Dubbelt så många 4-åringar med skador på rygg och nacke jämfört med 3-åringar!

Vi vet sedan tidigare att bakåtvänt åkande upp till 4-5 års ålder är upp till 5 gånger så säkert som att åka framåtvänd och att andelen 4-åringar som färdas bakåtvänt är alldeles för liten, senaste observationsmätningen 2010 visade på över 90 % framåtvänt åkande bland 4-åringar. Nu ser vi bevisen även i polis och sjukhusrapporter. Bland barn 4-6 år är skador på rygg och nacke mer än dubbelt så vanligt som för barn 0-3 år.

- Informationen till föräldrar måste bli bättre och vi behöver kunna säkerställa att de personer som ger föräldrar råd och information förstår riskerna med framåtvänt åkande för en fyraåring, säger Rickard Cosini, Kommunikationsansvarig NTF.

Totalt handlar det om 3 061 olyckor i bil där barn 0- 10 år varit inblandade mellan 2000 och 2011. Andelen barn 0-3 år med skador på nacke och rygg är cirka 8 %. Vanligaste olyckan i gruppen är lättare islag mot ansikte och huvudet som oftast inte leder till mer än blåmärken eller lättare frakturer. I gruppen 4-6 år är 20 % skador på nacke och rygg, vilket tillsammans med skador i ansiktet är de klart vanligaste skadorna. Bland de lite äldre barnen 7-10 år är andelen skador på rygg och nacke ännu större.

- NTF kan inte stå bredvid och tycka att detta är alarmerande längre. Därför har vi beslutat oss för att införa en certifiering, en sorts behörighetskrav på den person som säljer bilbarnstolar eller som på ett eller annat sätt sitter på en position där det i yrkesutövandet ingår att ge råd till föräldrar som berör barnsäkerhet i bil.

Barnets skelett är mjukare än hos en vuxen. Nackkotorna på ett barn är fortfarande mjukdelar som ännu inte har utvecklats till starkt ben. Denna process pågår fram till och med puberteten. Barnets skelett klarar därför inte yttre våld på samma sätt som en vuxens. Barnets revben bänds istället för att brytas av om de utsätts för yttre våld. Det kan resultera i att lungor och hjärta belastas av det yttre våldet i högre grad hos barnet. Buken hos ett barn skyddas inte heller till lika stor grad av bröstkorg och bäcken, vilket medför en större risk för skador på inre organ. Den ”skyddsbur” som skelettet utgör hos barn är alltså mjukare än hos vuxna. Det sprider därför kollisionsvåldet sämre över kroppen än hos vuxna. Ryggradens kotor är inte heller färdigutvecklade. Det innebär att yttre våld även i viss mån belastar ligamenten och kan orsaka ryggmärgsskador.

- Bilbarnstolen är en säkerhetsutrustning framtagen för att anpassa bilens inre säkerhet för det lilla barnets kropp, fortsätter Rickard Cosini. Vad vi har sett än så länge så verkar bilbarnstolsbranschen ta till sig den här certifieringsutbildningen och inse vikten av en behörighet så att kommande nyblivna föräldrar garanteras rätt information från början. En rikstäckande återförsäljare med cirka 150 butiker har redan beslutat sig för att ha minst en certifierad säljare i varje butik, vilket vi naturligtvis välkomnar.


2013-04-15