Elcykelpremie

För att få fler människor att använda miljövänliga transportmedel så har regeringen beslutat om en elcykelpremie.

Från och med 1 februari 2018 kan du som privat person som köper en elcykel, elmoped eller elmotorcykel söka bidrag hos Naturvårdsverket.

Elfordonspremien gäller retroaktivt från och med den 20 september 2017.

Ansökningsformuläret för att söka bidrag för elcykel, elmoped och elmotorcykel öppnar 1 februari 2018.

Här kan du läsa mer från Naturvårdsverkets hemsida.


2018-01-23