Elevernas filmer ska få vuxna att sakta ner farten utanför skolorna

Sveriges trafiksäkraste tävling är avgjord! I #10sekunder tävlar elever i hela Sverige genom att spela in kreativa filmer som visar hur lite man hinner göra på den korta tiden man sparar i att köra för fort utanför skolor. Nu har 11 vinnande klasser runtom i landet utsetts för sina påhittiga sätt att belysa den onödiga fortkörningen. En av dessa är klass 5–6 på Fridnässkolan i Västerås.

 

Under våren har tredje- till sjätteklassare i hela landet deltagit i trafiksäkerhetstävlingen #10sekunder. Elevernas uppdrag har varit att skapa kreativa filmer som visar hur onödigt det är att köra för fort. Filmerna ska vara högst tio sekunder långa, och det är en viktig anledning. Det är nämligen så lite tid man sparar när man kör i 50 km/h istället för 30 km/h på en 200 meter lång sträcka, till exempel utanför en skola.

 

Se samtliga bidrag till tävlingen här: #10sekunder 

 

I år har totalt 194 filmer kommit in till NTF:s jury. Genom kreativa regi och skådespelarinsatser i toppklass har eleverna lyckats väl med att förmedla tävlingens viktiga budskap.

 

– Vi är så imponerade av engagemanget från skolklasser över hela landet, och alla fantastiska bidrag! Elevernas filmer har varit både roliga och tankeväckande, och det har inte varit lätt för vår jury att välja ut de vinnande bidragen, säger Elisabeth Westman, lokal projektledare för #10sekunder i Västmanland, Stockholms län och Gotland.

 

Elevernas engagemang skapar samtal
Hastigheten är avgörande för hur allvarliga skador det blir vid en bilolycka. Risken att förolyckas vid påkörning ökar nämligen avsevärt vid hastigheter över 40 km/h. Trots detta kör varannan bilist för fort utanför svenska skolor, enligt mätningar gjorda av NTF. Genom elevernas engagemang i #10sekunder ska frågan lyftas högre upp på agendan – och bidra till en tryggare trafikmiljö. – Alla barn har rätt att röra sig säkert i trafiken, inte minst runt skolorna. Här är eleverna de bästa ambassadörerna, både till föräldrar och övriga bilister, säger Elisabeth Westman.

 

11 vinnande klasser
Juryn har utsett 11 vinnare vars bidrag varit särskilt kreativa, påhittiga och väl utförda.
Dessa är:

 • Klass 4B på Sjuntorpsskolan, Sjuntorp
 • Klass 4B på Kvinnebyskolan, Linköping
 • Klass 5–6 på Fridnässkolan, Västerås
 • Klass 4B på Bergsjö skola, Bergsjö
 • Klass 6A på Råtorpskolan, Karlstad
 • Klass 4 Älven på Vittra Samset, Jönköping
 • Klass 4 på Prismaskolan, Mariestad
 • Klass 4A på Dalaskolan, Västra Frölunda
 • Klass 5A på Rävlandaskolan, Rävlanda
 • Klass 5A på Veingeskolan, Veinge
 • Klass 5 på Wallbergsskolan, Halmstad

 

Om tävlingen
Trafiksäkerhetstävlingen #10sekunder syftar till att uppmärksammas vikten av att hålla hastighetsbegränsningarna när man kör bil. Bakom tävlingen står NTF, Nationella trafiksäkerhetsförbundet, en självständig och idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker och hållbar trafik. Juryn som utser årets vinnare i #10sekunder består av representanter från de tio NTF-förbunden.

 

 

Elevernas filmer ska få vuxna att sakta ner farten utanför skolorna

2024-05-14