Elsparkcykel

Antalet olyckor med elsparkcyklar ökar dramatiskt, enligt statistik från Transportstyrelsen. Mellan åren 2016–2018 inträffade cirka 20 personskadeolyckor per år – förra året 2021, var siffran uppe i omkring 1000 olyckor.

Majoriteten av olyckorna med elsparkcyklar inträffar i storstäder och sker framför allt på kvällen och nätter under helger. Omkring 40 procent av de omkomna eller skadade i olyckor med elsparkcykel är mellan 20 och 34 år.

Den bristande trafiksäkerheten är en utmaning. Tre viktiga delar är:

  • bra och underhållen infrastruktur
  • bra fordon
  • säker användning

 

Som elsparkcyklist kan du öka sin säkerhet genom att använda hjälm, skyddande klädsel, belysning vid mörker och att vara nykter.

En elsparkcykel klassas som cykel om den inte går fortare än 20 km/tim och har en motorstyrka på max 250 watt. Överstiger fordonet 20 km/tim gäller helt andra regler (se länken till Transportstyrelsen nedan).

 

Om elsparkcykeln uppfyller kraven på en cykel gäller följande:

  • Elsparkcyklar ska köras på samma sätt som andra cyklar. Det innebär att du kan köra på cykelvägar och i viss utsträckning även på bilvägar.
  • Elsparkcykeln ska ha bromsar och en ringklocka (det finns inga krav på hur den ska se ut eller låta).
  • Kör du i mörker ska elsparkcykeln ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.
  • Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men rekommendationen är att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.
  • Du får inte skjutsa någon på en elsparkcykel.

 

För mer information om regler som gäller för elsparkcyklister, se Transportstyrelsens webbplats: Elsparkcykel Transportstyrelsen

Elsparkcykel

2022-04-13