Endast Arboga uppnår det nationella delmålet för bältesanvändningen

Det svenska trafiksäkerhetsarbetet har stor tilltro till teknikutvecklingen. Tanken är att säkrare bilar och intelligenta påminnande system ska vara högst bidragande till en ökad trafiksäkerhet totalt.

Trots att andelen bilar med bältespåminnare årligen ökar på grund av att nya bilar ersätter äldre så ökar inte bältesanvändningen enligt NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer.

Bältesanvändningen i tätort ligger kvar på 94 procent samtidigt som andelen nya bilar med bältespåminnare fortsätter att öka. Den andel av trafikarbetet som utförs med bilar med bältespåminnare var 79 procent år 2015 och 73 procent år 2014. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent. Källa: Trafikverkets Resultatrapport 2016.

- Vi kan konstatera att den tidigare så gynnsamma utvecklingen beträffande bältesanvändningen har stagnerat. Om det beror på att vi nu nått full effekt av bältespåminnarna i fordonsflottan eller om det beror på andra faktorer är svårt att bedöma, säger Maria Zetterberg Moberg verksamhetschef på NTF Västmanland

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97 - 98 procent idag. De lokala resultaten från NTF:s bältesundersökning 2016 som bygger på observationer från länets samtliga kommuner, visar att det i Västmanland endast är Arboga kommun som uppfyller det kravet. De flesta kommuner i länet ligger runt 94 procents användning men i två kommuner saknar fortfarande var tionde förare eller mer bälte.

- Det är oroande att bältesanvändningen varierar så kraftig i länet, i Arboga använder 97 procent bältet jämfört med endast 85 procent i Surahammar. Om inte polisen kan öka sin övervakning i de kommuner där bältesanvändningen är som lägst skulle vi behöva jobba mycket mer riktat och lokalt med attityd -och beteendepåverkande insatser de närmsta åren, säger Maria Zetterberg Moberg.

Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent. Ett tvåpunktsbälte är inte lika effektivt men minskar skaderisken med 20 procent. Många bilar är utrustade med bältessträckare, som drar åt bältet och minskar onödigt slack. Trepunktsbälte i kombination med bältessträckare minskar skaderisken med ca 55 procent.

Resultat från bältesmätningar i Västmanland 2016:

• Arboga 97 %
• Sala 96 %
• Köping 95 %
• Västerås 95 %
• Kungsör 94 %
• Fagersta 93 %
• Norberg 93 %
• Hallstahammar 92 %
• Skinnskatteberg 91 %
• Surahammar 85 %


Checklista för god bältesanvändning
•Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.

•Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

•Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsakar inre blödningar.

•Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt slår du i ratten innan det gör någon nytta.
2016-11-15