Användningen av cykelhjälm ökar sakta men säkert i Västmanland

När NTF nu presenterar sin årliga cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi konstatera att cykelhjälmsanvändning ökar i Västmanland medans hjälmanvändningen nationellt stått still.

-Det är ingen dramatisk ökning, från 26 procent förra året till 29 procent i år men det är trots allt en positiv ökning! säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

 Som en del i att nå Riksdagens mål om 220 dödade i den svenska vägtrafiken år 2020 skulle cykelhjälmsanvändningen behövt öka med 7,6 procent årligen mellan 2007 och 2020 för att nå målet om 70 procents cykelhjälmsanvändning.

 - Det kommer krävas stora påverkansinsatser inom detta område för att det ska vara möjligt, säger Elisabeth Westman.

 Användningen varierar kraftigt beroende på var man bor i Sverige. I och omkring Stockholm använder nästan sju av tio hjälmen och i Göteborgsregionen är det ungefär varannan. Storstäderna drar på det sättet upp den nationella användningen som ligger på 44 procent.

 I Västmanland genomfördes hjälmmätningarna under maj 2017.

 

Kommun                        Total andel med cykelhjälm      Antal observerade cyklister

 

21 %

 

 

729

Fagersta

 

20 %

 

 

318

Hallstahammar

 

19 %

 

 

751

Kungsör

 

39 %

 

 

168

Köping

 

17 %

 

 

1 011

Norberg

 

33 %

 

 

348

Sala

 

32 %

 

 

307

Skinnskatteberg

 

28 %

 

 

156

Surahammar

 

28 %

 

 

482

Västerås

 

43 %

 

 

1 766

Västmanland

 

29 %

 

 

6 036

 Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. I Västmanland använder 52 procent av skolbarnen cykelhjälm. Duktigast på att använda hjälm är skolbarn mellan 6–12 år, där använder 73 procent av barnen hjälm, medans 15 procent av tonåringarna mellan 13–15 år bär hjälm. 

Sämst på att använda hjälm är gruppen 65+ där använder endast 10 procent av cyklisterna hjälm i Västmanland.

 Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 98 procent. I Västmanland är mopedhjälmsanvändningen 98 procent.

 2016 dog 22 cyklister i trafiken. Cirka 2 100 skadades allvarligt och cirka 240 skadades mycket allvarligt. Användning av cykelhjälm kan reducera antalet allvarliga skallskador med mer än 50 procent. Störst inverkan skulle en ökad hjälmanvändning ha på antalet allvarligt skadade och mycket allvarligt skadade cyklister.

 - Vi har tidigare lyft cykelhjälmslag som ett verktyg för att öka cykelhjälmsanvändningen men även varit tydliga med att det inte är lagen som är det viktiga utan att användningen ökar. Det viktigaste nu är inte en lagdebatt utan att de medel som Regeringen skjuter till för ökad och säkrare cykling inte blir en engångssatsning. Om vi tittar på Norge som exempel så ser vi ett land som utan cykelhjälmslag har nått upp i nästan 60 procent hjälmanvändning och det har man gjort med hjälp av informations- och utbildningsinsatser, säger Elisabeth Westman.

 

 Diagram över nationella cykelhjälmsanvändning i procent 2013‐2017


2017-09-08