Löven är vackra - men hala

Höstens löv är många gånger vackra men också förrädiska, i alla fall för cyklister och gående. Särskilt drabbade blir just gång- och cykelvägar, där det ofta finns mycket omkringliggande grönska. Tillsammans med fukt, riskerar löven klibba ihop och bli glashala.

 

En nedförsbacke, kurva, blöta löv och risken för en olycka är stor för cyklister. Det kan bli väldigt halt och allvarliga skador, effekten är densamma som vid ishalka.

 

Som gående bör man också vara uppmärksam när det ligger blöta löv på marken.

 

För att minska halkan sopas kommunens gator för att få bort så många löv som möjligt. I kommunerna kör sopmaskiner runt områdesvis. Läs mer om hur din kommun gör med lövsopning på gång- och cykelvägar på kommunens hemsida.

Löven är vackra - men hala

2021-10-11