Allt fler använder cykelhjälm i Västmanland

Användningen av cykelhjälm ökar. För första gången sedan NTF började genomföra mätningar av cykelhjälmsanvändningen använder nu varannan cyklist i Sverige cykelhjälm. I Västmanland använde 39 procent av cyklisterna hjälm, en ökning jämfört med 35 procent år 2019. 67 procent av barnen använde hjälm, vilket är en klar höjning jämfört med förra året då 58 procent av barnen använde cykelhjälm i länet.

 

NTF:s cykel- och mopedhjälmsmätningar genomfördes i år för nionde året i rad i samtliga kommuner. Över 100 000 observationer ligger till grund för den nationella statistiken. I Västmanland har vi genomfört 6 160 observationer fördelat på länets samtliga tio kommuner.

 

  • Det är glädjande att vi ser en ökning av cykelhjälmsanvändningen bland vuxna men ökningen bland barnen är extra viktig. När vi nu är mitt inne en pågående pandemi där samhället rekommenderar fysisk distansering är det otroligt viktigt att våra barn på egen hand kan cykla säkert till och från skolan. Barn yngre än 11 – 12 år har begränsningar i sin förmåga att ta in var ett ljud kommer ifrån och bedöma avstånd och hastigheter. Men med rätt förutsättningar i form av en säkert utformad skolväg och en cykelhjälm på huvudet kan man låta betydligt yngre barn cykla själva till skolan, säger Elisabeth Westman på NTF Västmanland.

 

Trots att hjälmanvändningen på både cykel och moped ökar generellt så är det väldigt stora skillnader i användning mellan i första hand Stockholm och övriga landet. I anslutning till Stockholm och Göteborg använder 78 respektive 62 procent av alla cyklister hjälm samtidigt som man i till exempel Östergötland, Kronoberg och Uppsala län inte ens kommer upp i 35 procents användning. I Västmanland ser vi inga skillnader i hjälmanvändningen mellan större tätorter och mindre orter. Däremot är det generellt sett en lägre andel cyklister i de mindre kommunerna än i de större kommunerna i länet.

Sannolikt bidrar mängden bilar, utsattheten som oskyddad cyklist i tät trafik och den upplevda risken i allmänhet till den höga cykelhjälmsanvändningen i Stockholm och Göteborg. Men det är inte farligare att cykla omkull i en storstad jämfört med någon annanstans i landet. 

 

  • Det är i första hand gruppen allvarligt skadade cyklister som kan minska om fler använder cykelhjälm. Den absolut vanligaste olyckan är singelolyckan då man själv cyklar omkull. Orsaken kan vara ishalka, löst grus, löv, ojämn väg eller något fel på cykeln. Fallhöjden från cykeln tillsammans med hastigheten gör att man skadar huvudet svårt när man slår i marken. Därför är cykelhjälmen lika viktig oavsett var du bor, säger Elisabeth Westman.
Allt fler använder cykelhjälm i Västmanland

2020-10-14