- extra hastighetskontroller under vecka 16

Hög hastighet och lösgrus farligt för mc-åkare

I veckan som kommer pågår Polisens insatsvecka med fokus på hastighet.

- Hur allvarlig konsekvensen av en olycka blir handlar till stor del om fordonens hastighet. Att hålla skyltad hastighet ökar också möjligheten för andra trafikanter att upptäcka en mc-förare i god tid. Vi gör vad vi kan för att minska hastighetsöverträdelserna på våra vägar och satsar extra under nästa vecka, säger Jörgen Bergfasth, chef för trafikpolisen Västmanland.

Under 2009-2013 dog och skadades svårt drygt 1 500 motorcyklister. Andelen singelolyckor var cirka 57 procent. Flertalet olyckor sker under april-september.

En genomläsning av olycksbeskrivningarna för april 2009-2013 i Transportstyrelsens olycksdatabas STRADA visar att höga hastigheter i kombination med löst grus påfallande ofta verkar vara problemet. Andelen singelolyckor var under månaden 63 procent, alltså något högre.

- För motorcyklister, som är så oskyddade, är det förstås extra viktigt att hålla hastigheten. Samtidigt uppmanar jag väghållaren att så fort som möjligt samla upp allt grus, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

- Positivt är att motorcyklister månar mest om sina fordon. Det visar Bilprovningens senast sammanställda besiktningsstatistik. Ett säkert fordon som körs av en säker förare på en säker väg ger störst förutsättningar för en säker resa, avslutar Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen.


2014-04-11