Hur kommer du hem från julfesten?

Julen kryper närmare och julfesterna och tillställningarna avlöser varandra för många. När det är dags för fester kan det vara befogat att fråga: Hur kommer du hem och tänker du avstå från att köra bil även nästa dag? Under vecka 50, den 12–18 december, pågår årets sista insatsvecka då polisen fokuserar extra på trafiksäkerhet, framför allt genom att kontrollera trafiknykterheten. Insatsveckan är gemensam i hela Europa.

Rattfylleri är ett av våra allvarligaste problem i trafiken och risken ökar förstås med en hög alkoholkonsumtion. I Sverige dricker drygt 3 av 4 vuxna alkohol och cirka var tionde person är högkonsument* (källa: CAN).

Rattfylleri handlar både om alkohol och andra droger, men av dessa två ställer fortfarande alkoholen till med flest olyckor i trafiken. Enligt Trafikverkets årliga rapport, som enbart mäter utvecklingen för alkoholrattfylleri, har trafiknykterheten legat still de senaste åren. Visserligen på en hög nivå, men utvecklingen måste öka för att nå målet (99,9 procent år 2020).

- Vi kommer att genomföra trafikkontroller på strategiska platser i Västmanland. Detta är viktigt eftersom cirka en fjärdedel av dödsolyckorna i Sverige är alkohol- eller drogrelaterade. Syftet med denna insats är att minska risken för olyckor i trafiken, säger Mats Kirestam, t f polisområdeschef i Västmanland.

Fortfarande är cirka en av fyra omkomna personbilsförare påverkad av alkohol, trots att andelen som kör berusade är väldigt liten. Det visar hur mycket risken för en allvarlig trafikolycka ökar när man blandar alkohol och bilkörning. Polisens kontroller och det personliga ansvaret att avstå bilen när man druckit alkohol är därför helt avgörande för om vi ska nå målet om max 220 döda i trafiken år 2020.

- Bestäm innan festen vem som ska köra hem. Ta inte den diskussionen när ni börjat dricka alkohol och åk inte med någon som är påverkad. Ta då hellre buss eller taxi, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

*Enligt CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, definieras en högkonsument som en person som i genomsnitt per vecka dricker minst 14 standardglas (män) respektive 9 standardglas (kvinnor). Det motsvarar cirka 21 cl respektive 14 cl ren alkohol per vecka.


2016-12-12