Hur många kan cykla mer?

Cykelcentrum på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har sammanfattat lite kort vilken potential till cykling det finns i vardagen. Även om de inte specifikt handlar om Västmanland så kan man läsa att drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 km. Det finns detaljerade siffror på hur många som har mindre än en halvtimme respektive 15 minuter med cykel till arbetet i olika delar av landet.

Läs mer här:  hoga-priser-ger-bransle-till-en-gron-omstallning

 

Ekonomin, miljön och hälsan vinner på att vi börjar cykla i större omfattning. Det finns också annan forskning som pekar på potentialen i att ersätta bilresor med cykel. 

För det krävs dock en planering och utformning av våra städer, kommuner och regioner som gynnar cyklingen mer. Exempelvis genom utveckling och byggande av gång-och cykelinfrastruktur. Och förbättra förutsättningarna för att cykla säkert på landsbygden. Bra utbud av säkra och attraktiva cykelparkeringar. Underlätta tillgång till lastcyklar. Förbättra möjligheten för smidiga kombinationsresor med tåg/buss för längre resor och förbättra trafikinformation för cyklister för att underlätta resor till mindre kända destinationer.

Hur många kan cykla mer?

2022-03-17