Hur många skulle kunna cykla mer?

Cykelcentrum på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) har sammanfattat lite kort vilken potential till cykling det finns i vardagen. Även om de inte specifikt handlar om Västmanland så kan man läsa att drygt en tredjedel av alla bilresor i Sverige är kortare än 5 km. Det finns detaljerade siffror på hur många som har mindre än en halvtimme respektive 15 minuter med cykel till arbetet i olika delar av landet.

Ekonomin, miljön och hälsan vinner på att vi börjar cykla i större omfattning. Det finns också annan forskning som pekar på potentialen i att ersätta bilresor med cykel.

Läs mer hoga-priser-ger-bransle-till-en-gron-omstallning

 

Hur många skulle kunna cykla mer?