NTF granskar snöröjning och halkbekämpning för gående i Västerås

I Sverige skadas årligen cirka 3000 gående allvarligt i trafikrelaterade fallolyckor. Fallolyckorna drabbar i hög grad kvinnor och äldre personer. För att ta reda på hur väl snöröjning och halkbekämpning fungerar i Västerås kommer NTF att genomföra observationer vid totalt fem tillfällen under perioden januari-mars.

 

Ungefär 70 procent av de allvarligt skadade i fallolyckor är kvinnor, oavsett ålder. Åldersfördelningen visar att en majoritet är 55 år och äldre, med störst andel bland 55–64 åringar, det vill säga bland de som fortfarande är yrkesverksamma.

 

Fallolyckorna kan ofta relateras till att gångtrafikanter halkat eller snubblat och tappat balansen till följd av kanter eller andra ojämnheter. Till stor del är detta orsaker som skulle kunna avhjälpas med drift- och underhållsåtgärder. Halt väglag är orsaken till att två av tre gångtrafikanter skadas allvarligt.

 

I det här projektet samverkar NTF med lokala representanter från pensionärsorganisationerna PRO, SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. För många äldre kan dåligt underhåll vintertid innebära att man drar sig för att gå ut. Vi kommer att titta på både affärsstråk i centrum och på andra platser där många äldre rör sig, säger Maria Zetterberg Moberg, verksamhetschef på NTF Västmanland.

 

Projektet ”Ingen ska falla" kommer att genomföras i totalt 20 kommuner med fler än 40 000 invånare. Syftet är att lyfta betydelsen av god vinterväghållning för att minska antalet fallolyckor.

NTF granskar snöröjning och halkbekämpning för gående i Västerås

2021-01-26