Vad gäller för kickboard och kickbike?

 

De regler som gäller i trafiken gäller också kickboard-åkare. När man åker sparkcykel betraktas man som gående. Gående ska använda gångbana eller vägren. Finns det ingen gångbana eller vägren ska man använda cykelbana eller körbana. Gående som använder körbana bör gå längst till vänster. Den som åker rullskridskor eller liknande, t ex sparkcykel, i högre hastighet än gångfart ska färdas till höger på vägen om det är lämpligare.

Här kan man läsa mer om ungdomar i trafiken.

Vad gäller för kickboard och kickbike?

2019-04-24