Köping och Västerås prioriterar säkra gång-, cykel- och mopedpassager

Under 2013 och 2014 inventerade NTF gång-, cykel- och mopedpassager (GCM-passager) i 80 kommuner i landet.  I Västmanland genomfördes inventeringen i Köping och Västerås. NTF träffade också totalt ca 200 kommuner för att sprida kunskap och diskutera vikten av säkra passager.

 

En GCM-passage definieras som säker om den är planskild (bro eller tunnel) eller om 85 procent av bilisterna kör maximalt 30 km/tim. För att säkerställa detta krävs oftast någon form av farthinder i anslutning till passagen. 2019 var 28 procent av passagerna i landet säkra vilket inte ligger i linje för att nå målet minst 35 procent säkra passager år 2020.

  • Alla inblandade inser att det krävs stora resurser för att göra alla passager säkra och att det inte kan gå över en natt. Men det är otroligt viktigt att arbetet prioriteras och att man arbetar bort i första hand de osäkra passagerna. Det är glädjande att både Köping och Västerås har arbetat strukturerat och långsiktigt för att öka andelen säkra GCM-passager, säger Maria Zetterberg Moberg på NTF Västmanland.

I de dialoger som NTF genomfört med närmare 200 kommuner framkommer det tydligt att det krävs en politisk vilja. Det politiska stödet för farthinder vid passager är en förutsättning för gående och cyklisters säkerhet. I övrig ser vi att det finns behov och efterfrågan av kunskap om vad som krävs för en säker passage och att kommunerna behöver stöd för att välja de effektivaste åtgärderna vid om- och nybyggnad. Kommunerna behöver även i högre utsträckning ta fram långsiktiga handlingsplaner för att kunna prioritera rätt och använda resurserna på bästa sätt.

  • En trafikmiljö med tillräckligt låga hastigheter är en förutsättning för ökad trafiksäkerhet. Vi behöver få fler politiker som inser att utan en säker mobilitet för gående och cyklister har vi små förutsättningar att skapa hållbara städer med god livskvalitet för barn, vuxna och inte minst en åldrande befolkning, säger Maria Zetterberg Moberg.

 

Ladda ner och ta del av hela rapporten här: NTF Rapport 2020: 3 Säkra GCM-passager

Köping och Västerås prioriterar säkra gång-, cykel- och mopedpassager

2020-06-10