Kraftig ökning av bältesanvändningen bland Västmanlands män

Totalt ökar bältesanvändningen i tätort från 94 till 95 procent visar NTF:s årliga bältemätning som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på nästan 340 000 observationer av förare och framsätespassagerare.

I Västmanlands län har bältesanvändningen bland männen ökat från 91 till 94 procent medan bältesanvändningen bland kvinnor ligger kvar på 97 procent.

 En av orsakerna till att bältesanvändningen ökar tros vara att förekomsten av bältespåminnare fortsätter öka i takt med att äldre fordon ersätts med nya. År 2016 uppskattas 83 procent av samtliga resor ha genomförts i ett fordon med bältespåminnare. Så sent som 2005 var andelen knappt 10 procent.

  • Det är mycket glädjande att männens bältesanvändning har ökat. Kvinnorna i Västmanland har fortfarande en högre bältesanvändning men ligger kvar på 97 procent precis som förra året säger NTF Västmanlands verksamhetschef Maria Zetterberg Moberg.

 Bältesanvändning per län och din kommun - hela lista

För att ökningen av bältesanvändningen ska kunna anses ligga i linje med den utveckling som krävs för att nå målet med högst 220 dödade år 2020 borde den, enligt Trafikverkets analysgrupp, ligga på 97-98 procent idag. Resultaten från bältesundersökningen 2017 visar att Fagersta, Kungsör, Sala och Västerås uppfyller det kravet. Arboga, Hallstahammar, Köping och Norberg har en bältesanvändning på 95-96 procent medan Skinnskatteberg och Surahammar tyvärr har en betydligt lägre bältesanvändning.

 Bältesanvändning län i procent 2017

  • Eftersom det fortfarande är så att var tredje förare som omkommer i personbil saknar bilbälte är det jätteviktigt att fortsätta jobba för att öka användningen, i synnerhet mot riktade högriskgrupper så som till exempel unga män, säger NTF Västmanlands verksamhetschef Maria Zetterberg Moberg.

 Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid lägre hastigheter, då det verkligen kan utgöra skillnaden mellan liv och död. Ett trepunktsbälte minskar risken att skadas svårt vid en kollision med ca 50 procent.

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd alltid bältet.

- Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet. 

  • Axelbandet över bröstet.

- Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.

  • Höftbandet mot låren.

- Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna, ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.

  • Sträck bältet en extra gång.

- Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen desto bättre skydd ger bältet.


2017-11-20