Lägesbilden för NTF

Det har sedan i höstas varit en turbulent tid för NTF Riks i Stockholm. Trafikverket inledde en granskning av den ekonomiska rapporteringen och beslöt pausa utbetalning av medel under granskningsperioden. I avsaknad av andra intäkter under perioden och otillräckligt eget kapital var det inte möjligt att fortsätta verksamheten. Styrelsen för NTF Riks beslöt därför att ansöka om konkurs den 21 april och den 20 maj stänger NTF Riks sin verksamhet.

NTF:s verksamhet som bedrivs av NTF-förbunden runt om i landet kommer att fortsätta. NTF-förbunden är autonoma föreningar, var och en med egna styrelser, medarbetare och ekonomi. Verksamheten kommer att bedrivas och utvecklas i samverkan även när nu det Centrala kansliet inte finns kvar. 

NTF-förbunden kommer att fortsätta arbeta för en säker trafik och ett hållbart resande genom att bygga ett framtida NTF som utgör en kompetent och attraktiv partner. 

Lägesbilden för NTF

2022-04-22