Många skippar cykelhjälm i Västmanland…

Sedan 2012 har nästan 50 000 cyklister skadats och 108 dödats i den svenska trafiken. För tio år sedan införde Sverige cykelhjälmslag för barn upp till 15 år. Sedan dess har väldigt lite gjorts för att påverka cykelhjälmsanvändningen. När nu NTF presenterar resultaten från sin senaste nationella cykelhjälmsmätning, som bygger på över 100 000 observationer över hela landet, kan vi återigen konstatera att cykelhjälmsanvändning inte ökar.

- Det behöver göras mer för att öka säkerheten för cyklisterna i synnerhet eftersom det kommer ta tid att anpassa trafikmiljön utifrån det ökande antalet cyklister, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

Tre av tio vuxna använder hjälm när de cyklar men användningen varierar kraftigt beroende på var man bor. I Stockholm använder nästan sju av tio vuxna hjälm och i Göteborg är det mer än varannan, vilket drar upp den nationella användningen. I Sörmland, Östergötland, Gävleborg, Halland, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Västmanland och Örebro län använder inte ens två av tio vuxna cyklister hjälm.


Användningen bland barn under 15 år som omfattas av cykelhjälmslagen är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. Nationellt använder 58 procent hjälm. Även bland barn är användningen högre i Stockholm där nästan åtta av tio använder hjälm, vilket kan jämföras med Örebro län där tre av fyra barn bryter mot hjälmlagen.


I Västmanland genomfördes hjälmmätningarna under maj 2016.

  Resultat i Västmanland

Att cykla har idag nästan blivit det farligaste man kan göra i trafiken. Under årets första sex månader har sju cyklister fått sätta livet till och ytterligare 175 har skadats allvarligt och över 4 000 skadats totalt. Eftersom huvudet är så ömtåligt leder slag mot huvudet oftare till svårare skador. En ökad cykelhjälmsanvändning skulle med andra ord ha stor effekt på just gruppen dödade och svårt skadade.


Detta kan jämföras med hjälmanvändningen på moped som mäts samtidigt. Där har vi inte samma regionala skillnader och den totala användningen för riket är 96 procent. I Västmanland använde 97 procent av mopedförarna hjälm.

STORBILD:/vastmanland/bilder/CyHjalm_diag3_stor.jpg


2016-09-15