Många skolbarn på väg- Extra viktigt att hålla hastigheten

För många barn är sommarlovet slut och det är dags att ta sig till skolan igen. De yngre barnen har sällskap av sina föräldrar, medan de lite äldre borde kunna gå eller cykla på egen hand – vilket förutsätter en säker trafikmiljö. Runt de flesta skolorna är hastigheten begränsad till 30 km/tim – en hastighet som alltför många bilister inte håller.

NTF mäter hastigheten i tätorter varje år och de senaste mätningarna visar att det är de lägsta hastigheterna som är svårast att följa – trots att många uppger att det just är där man tycker att det är viktigast att hålla rätt hastighet. Endast 44 procent gjorde det på 40-sträckorna medan det var 72 procent som gjorde det på 70-sträckor.

- Hastighetsgränserna är satta utifrån den trafikmiljö som råder på platsen och även små hastighetsöverträdelser påverkar trafiksäkerheten. Det är viktigt att barn är trygga under sin färd till och från skolan och därför kommer polisen i Västmanland att genomföra hastighetskontroller i anslutning till utvalda skolor i länet, säger Lena Tysk, polisområdeschef i Västmanland.

Om man som förälder vet och kan känna sig säker på att inga bilar kör för fort, skulle möjligheterna för barn att gå och cykla till skolan öka markant.

- Alla barn som bor inom tätorten borde kunna gå eller cykla till skolan istället för att bli skjutsade. En förutsättning är att alla vi andra gör vårt bästa för att lätta på gasen. Ibland kan man dock behöva stöd för att inte köra för fort. På landsväg kan en farthållare fungera bra, men i tätorten är t ex appen NTF Rätt Fart ett bättre stöd eftersom den hela tiden håller koll på hastighetsgränsen, säger Elisabeth Westman projektledare på NTF Västmanland.

Under vecka 34 satsar polisen extra på att kontrollera hastigheten på landets vägar. Polisen kommer framför allt stå där det lokalt är allra viktigast att hålla hastigheten, antingen för att det är många oskyddade trafikanter eller för att trafikmiljön på annat sätt är extra osäker eller olycksdrabbad.

Insatsveckan är gemensam för hela Europa.


2016-08-22