Kvinnorna i Västmanland förstår att bältet räddar liv

I Västmanland använder 97 procent av kvinnorna bältet både som förare och som passagerare i framsätet. Motsvarande siffror för männen är betydligt lägre, 93 procent av de manliga förarna i Västmanland använder bältet och endast 90 procent av de manliga passagerarna.

 

NTF:s årliga bältesmätningar som genomförs i landets samtliga kommuner och bygger på över 350 000 observationer redovisar i år en bältesanvändning i tätort bland förare och passagerare i framsätet på 96 procent. I Västmanland ligger bältesanvändningen på 94 procent vilket är lägre än riksgenomsnittet.

 

Bältesmätningarna visar vidare att kvinnor använder bälte i något högre utsträckning än män. Det var 98 procent av de kvinnliga förarna som använde bälte jämfört med 95 procent av de manliga förarna. Bland passagerarna var det 98 procent av kvinnorna som använde bälte, jämfört med 93 procent av de manliga passagerarna. Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 framgår att det främst är bland manliga förare och passagerare som en liten förbättring kan ses.

 

Den totala användningen av bilbälte i framsätet i personbil ligger alltjämt högt men det är fortfarande en bit upp till det nationellt uppställda målet för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige som ligger på 99 procents användning. I 2020 års mätning är det endast två län som har når upp till det nationella målet och det är Halland och Stockholm

 

  • Det är svårt att förstå att det finns så många som väljer att inte sätta på sig bältet då det är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen – både i framsätet och baksätet. Bältet beräknas minska risken för att dödas eller skadas allvarligt i en olycka med ca 50 procent om man använder bältet på rätt sätt, säger Maria Zetterberg Moberg.

 

Checklista för god bältesanvändning

  • Använd bältet. Även vid korta resor. De allra flesta olyckor sker i låg fart nära hemmet.
  • Axelbandet över bröstet. Det diagonala bandet ska sitta över bröstet, så nära halsen som möjligt. Detta säkrar rätt vinkel på bältet så att det sitter mot de skelettdelar som bäst kan klara den kraft som uppstår vid en kollision, det vill säga axel och bröstben. Om du har det över eller under axeln kan det knäcka revbenen som i sin tur skadar hjärta och lungor. Bältesjusteraren, som många bilar är utrustade med, hjälper till att höja och sänka bältet så det hamnar rätt i förhållande till din längd.
  • Höftbandet mot låren. Det nedre bandet ska sitta under höftkammarna ner mot låren, inte över magen. Om bältet sitter över magen kan det tränga in i buken och orsaka inre blödningar.
  • Sträck bältet en extra gång. Bältet ska dras åt när du har satt det på dig. Ju närmare kroppen, desto bättre skydd ger bältet. Om bältet inte är sträckt kan du slå i ratten innan det gör någon nytta.
Kvinnorna i Västmanland förstår att bältet räddar liv

2020-11-26