Allt fler på moped använder hjälm i Västmanland

Antalet moped i trafik ökar kraftigt. Förra året omkom sju mopedister och cirka 230 skadades allvarligt. Hälften av de som omkommer på moped saknar eller tappar sin hjälm vid olyckstillfället. Nu visar NTF:s nationella cykelhjälm- och mopedhjälmsmätning att andelen som använder mopedhjälm sjunker. I Västmanland använder 93 procent mopedhjälm, det är två procent högre jämfört med förra året men lägre än det nationella genomsnittet på 96 procent.

- Det är en oroande kombination när antalet fordon ökar samtidigt som användningen av skyddsutrustning minskar. Speciellt nu när vi ser en rad olika nya typer av eldrivna fordon introduceras där användaren inte alltid vet om det är en cykel eller en moped, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

NTF mäter årligen cykelhjälm -och mopedhjälmsanvändningen i hela landet. Totalt genomfördes under maj månad cirka 120 000 observationer fördelade över samtliga län. Andelen som använder cykelhjälm ökar från 46 till 48 procent och det är användningen bland barn under 15 år som bidrar mest till ökningen. Cykelhjälmsanvändningen bland barn ökar från 58 till 61 procent medan användningen bland vuxna ligger kvar på 37 procent.

Däremot minskar användningen av mopedhjälm från 97 till 96 procent, vilket är den lägsta nivå som uppmätts av NTF sedan 2013. Nedgången bekräftas av andra observationsstudier på området, vilka till och med pekar på ännu lägre användning.

- Om du använder hjälm och spänner fast den ordentligt, oavsett om det är på moped eller cykel, så har det väldigt stor effekt på trafiksäkerheten. I synnerhet reduceras risken att dödas eller skadas mycket allvarligt. Hälften av alla som omkommer på moped saknar eller hade tappat sin hjälm vid olyckstillfället och cirka 40 procent av de mycket allvarligt skadade har fått en huvudskada, säger Elisabeth Westman.

Hjälmanvändningen bland cyklister i Västmanland har ökat med två procentenheter jämfört med förra året men vi ligger fortfarande lägre än rikssnittet på 48 procent. I Västmanland använder 35 procent av cyklisterna hjälm. Användningen bland barn under 15 år, som omfattas av cykelhjälmslagen, är högre men långt ifrån alla barn använder hjälm. I Västmanland använder 58 procent av barnen hjälm.

 Diagram nationellt mätresultat

I Stockholms län är användningen av cykelhjälm den högsta i landet samtidigt som den uppmätta användningen av mopedhjälm är den lägsta i landet. Tre av fyra använder cykelhjälm i Stockholm medan användningen i Kronoberg, Skaraborg, Skåne, Värmland, Västmanland och Östergötland inte når över 40 procent.

I Stockholms län ligger mopedhjälmsanvändningen på 87 procent och i Västernorrland och Skåne är den 92 procent samtidigt som användningen i Blekinge, Halland, Fyrbodal, Gotland, Kronoberg, Skaraborg, Uppsala, Västerbotten och Örebro län är i det närmaste 100 procentigt.

 

Allt fler på moped använder hjälm i Västmanland

2019-09-10