Fler mötesfria vägar i Västmanland

Under de kommande åren planeras flera stora vägar i Västmanland att bli mötesfria vägar. Redan i januari påbörjas arbetet med att bygga om väg 56 till mötesfri landsväg mellan Kvicksund och Västjädra. Trafikverket kommer att bredda och förstärka vägen, underhålla och bredda broar samt sätta räcken.

 

Att förse vägar med mitträcken räddar cirka 65 trafikanters liv varje år, enligt Trafikverket.

 

Tänk på att hålla hastigheten vid vägarbetet och sakta hellre ner, och tänk på säkerheten för de som arbetar med vägen, dig själv och dina medtrafikanter.

 

Väg 56 Kvicksund-Västjädra

  • 14 kilometer byggs om till mötesfri 2+1 väg med mitträcke.
  • Bygget startar i januari 2021 och pågår till slutet av 2022.
  • På sträckan färdas mellan 8 000 – 12 000 fordon per dygn.
  • Få omkörningsmöjligheter idag.
  • Efter ombyggnationen till mötesfritt kommer även flera korsningar att byggas om för ökad säkerhet.

 

Kommande motorvägsbygge E18 Köping-Västjädra

  • 25 kilometer byggs om till motorväg (2+1-väg idag).
  • Planerad byggtid 2022–2025.
  • Mellan 16 000 – 21 000 fordon på sträckan per dygn.
  • Syftet är att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten.

 

Fler mötesfria vägar i Västmanland

2021-01-18