Nästa vecka får många blåsa i Västmanland!

De allra flesta resor (99,77 %) görs av en nykter förare, ändå är en av fyra omkomna personbilsförare berusade. Dessutom dödar och skadar man andra trafikanter. Så har det sett ut de senaste tio åren - det måste till nya krafttag för att bryta trenden.

Totalt omkom i fjol 75 personer i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor. Den 6-12 juni, vecka 23, har Polisen insatsvecka med fokus på trafiknykterhet.

Polisen har ett uppdrag att hitta de som kör påverkade. Det kan innebära både att låta många göra alkoholutandningsprov, men också att hitta och ”punktmarkera” de som man tror kör påverkade. Det är viktigt att hitta de som gör fel och erbjuda dem vård.

- Flertalet av de som kör påverkade har ett beroende i botten. För att vi ska slippa stöta på dem igen krävs samverkan med beroendevården, dessa personer behöver helt enkelt vård för att bryta sitt beteende och inte återfalla i brott, säger Ursula Eriksson, trafikstrateg, Polismyndigheten.

Förutom polisens övervakning finns andra metoder att stoppa rattfylleriet. Nyligen togs beslut om att inrätta fler alkobommar vid landets hamnar, ett effektivt sätt att stoppa en berusad förare innan färden ens har börjat. Alkolås är en annan metod som hindrar bilen från att startas av en påverkad förare men det förändrar inte attityden till rattfylleriet.

- En väldigt viktig del i det förebyggande arbetet mot rattfylleri är insatser inom SMADIT, Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Det är en metod som innebär att polisen erbjuder misstänkta rattfyllerister att så snabbt som möjligt komma i kontakt med socialtjänst och/eller beroendevård om de vill ha hjälp med att komma till rätta med sitt missbruk. En annan viktig roll har skolorna genom att arbeta aktivt mot alkohol och droger i trafiken tillsammans med eleverna, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

NTF sprider bland annat information till lärare om Trafikverkets material Don’t Drink and Drive. Lärarna, skolan och föräldrarna har en oerhört viktig roll när det gäller att sprida den svenska normen att bilkörning och alkohol inte hör ihop. Det är ett arbete som behöver vara årligen återkommande i landets alla skolor för att effektivt påverka varje ny generation.


2016-06-03