NTF släpper ny certifiering av cykelhandeln

Nu lanserar NTF en ny webbaserad certifieringsutbildning för säker cykling som riktar sig till cykelhandlare. Tanken är att de i sin tur ska förmedla och lyfta fram viktig kunskap om säker cykling till sina kunder. 

 

NTF har en unik ställning som opartisk aktör inom trafiksäkerhetsområdet och vill med hjälp av märkningen NTF Certifierad underlätta för konsumenter att välja trafiksäkra produkter och tjänster. NTF Certifierad omfattar idag områdena Säker cykling, Barn i bil och Däck. NTF och branschexperter har tagit fram utbildningen som faktagranskats av trafiksäkerhetsforskare.

En kunnig och säkerhetsmedveten cykelhandel har stora förutsättningar att bidra till Nollvisionen genom att informera sina kunder om säker cykling. Det handlar om cykeln som ett säkert fordon med t. ex. rätt belysning, bra däck och effektiva bromsar. Men också om att sprida information om säker cykling och ge kunder hjälp att välja en bra och godkänd cykelhjälm.

 -NTF certifiering är till för att hjälpa konsumenter att välja trafiksäkra produkter och tjänster samt säkerställa att man vid köptillfället får god trafiksäkerhetsinformation. Genom ett nära samarbete med respektive bransch tar vi fram certifieringar som ger företagen ett mervärde och en ökad konkurrensfördel, säger Elisabeth Westman, projektledare på NTF Västmanland.

Vill du vara säker på att personalen har kunskap om säker cykling så rekommenderar NTF att du vänder dig till en butik som har NTF Certifierad personal.

I dagsläget har följande butiker certifierad personal:

 • XXL Sport och vildmark
  Bromma
  Gävle
  Halmstad
  Helsingborg
  Järfälla
  Jönköping
  Luleå
  Malmö
  Stockholm
  Umeå
  Västerås
  Växjö
 • Cykelstället
  Luleå Torpa
 • Cykelservice
  Jönköping
 • Elcykelexperten
  Habo
 • Manges cykelverkstad
  Gävle

Många cykelhandlare arbetar för högtryck just nu, både i butik och verkstad. Bra cykelväder och smittorisk i kollektivtrafiken gör att cykeln är ett alternativ för allt fler i dessa coronatider. När arbetsbelastningen minskar en aning framöver förväntas fler butiker certifiera sig i Västmanland.

 

Vill du som företag veta mer eller certifiera er i butiken?

Läs mer här: https://ntf.se/certifieringar/saker-cykling/

Beställningsformulär finns här: https://ntf.se/certifieringar/hur-blir-jag-certifierad/#

Kontakta oss på: certifiering@ntf.se

NTF släpper ny certifiering av cykelhandeln

2020-05-14